คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส

                 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

              -  บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน

                   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถานเรื่อง   การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561

           -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถานเรื่อง  รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

               

             -  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

             -  รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

                   (ไตรมาส 1) (ไตรมาส 2) (ไตรมาส 3 )( ไตรมาส 4 ) ( ปิดงบ )

             -  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

             -  โครงการคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561