แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมฯ

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมฯ

 

-   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถานเรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริ ประจำปี 2561