คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

                  

                            - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความ

                             เกี่ยวข้องของผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง