คู่มืออำนวยความสะดวก

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คู่มืออำนวยความสะดวกของประชาชน

111

 

-  ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ

   พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 (รายละเอียด)

คู่มืออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558