บริการประชาชนในวันหยุดราชการ

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นาฬิกา การ์ตูน

 

บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ

                                                                                                                                                     

 

- คำสั่งประจำเดือน พฤศจิกายน  2562

- คำสั่งประจำเดือน  ธันวาคม  2562

- คำสั่งประจำเดือน  มกราคม  2563

- คำสั่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

- คำสังประจำเดือน  มีนาคม  2563             

- คำสั่งประจำเดือน เมษายน 2563           

- คำสั่งประจำเดือน  พฤษภาคม  2563 

- คำสั่งประจำเดือน มิถุนายน 2563 

- คำสั่งประจำเดือน  กรกฎาคม 2563 

- คำสั่งประจำเดือน  สิงหาคม 2563 

- คำสั่งประจำเดือน  กันยายน 2563