ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขอมลขาวสาร

 

-  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์รับร้องเรียน / ร้องทุกข์ พ.ศ.2561

-  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

-  คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2561

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2561

-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540