ข้อบัญญัติ

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อบัญญัติ

H6

 

               à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ภาพวาดดอกไม้

 

                         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

                                              -  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562              

            

                                        ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

                                                 -  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

                                        คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

                                        -  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

 

                          ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

                                              -  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

                                      -  ส่วนที่  1

                                      -  ส่วนที่  2