แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี

bar plan4

 

แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ปีงบประมาณ 2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากร

-  แผนอัตรากำลัง   3  ปี  ปีงบประมาณ  2558 - 2560 

-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

-    แผนอัตรากำลัง  3  ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563  ฉบับปรับปรุง