แหล่งท่องเที่ยว

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถานที่ท่องเที่ยว

 
 

 

1. ต้นยวนผึ้ง

 

 

           ต้นยวนผึ้ง ภาษาเหนือเรียกว่า แสลง หรือ ต้นแหลง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ วัดโดยรอบโคนต้น 24 เมตร  สูงประมาณ 50 เมตร เปลือกเรียบสีเทา ใบเดี่ยว ผลกลม ออกตามง่ามไม้ หรือตามกิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางเมล็ด 1 – 1.5 เซนติเมตร มีขนสั้นปกคลุม ผลอ่อนสีเขียว มีผึ้งมาทำรังเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปี และต้นยวนผึ้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดต้นไม้ยักษ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550  ต้นยวงผึ้งตั้งอยู่ บ้านส้านเหล่า  หมู่3ตำบลสถาน อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

2.วัดพระธาตุจอมทอง

 

         วัดพระธาตุจอมทอง  ตั้งอยู่เนินเขาหลังหมู่บ้านดอนสถาน  ตำบลสถาน อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  เป็นพุทธศาสนาสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอปัว  ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันมาว่าผู้ที่สร้างพระธาตุจอมทองขึ้น  คือปู่ลัวะและย่าลัวะ  สองสามีภรรยาที่มาทำไร่บริเวณนี้ได้พบพระสงฆ์รูปหนึ่งจึงเข้าไปกราบไหว้  พระสงฆ์รูปนั้นเป็นความดีจึงได้แสดงตนเป็นพระพุทธเจ้า  ได้ถอนพระเกศาใสใบตอง  มอบให้สองสามีภรรยาไปสร้างพระธาตุ  เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ตั้งชื่อว่า  พระธาตุจอมตอง  ต่อมาเจ้าเมืองน่านได้เสด็จนมัสการ  และบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่  เรียกชื่อว่า "พระธาตุจอมทอง" จนปัจจุบัน 
       โดยที่วัดพระธาตุจอมทองได้รับประกาศขึ้นทะเบียนจากรมศิลปากร  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  65  ลงวันที่  24  ตุลาคม  พ.ศ.2487  และประกาศกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  97  ตอนที่  159  ลงวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2523 กำหนดประเพณีประจำปี  เกี่ยวกับพระธาตุจอมทอง  เดือนตุลาคมของทุกปี  มีประเพณีทานสลากพัตร (ตานก๋วยสลาก)  และเดือนเมษายน ของทุกปี ประเพณีทรงน้ำพระธาตุ
 
 
3. ฝายน้ำปัว
 
 

          ฝายน้ำปัว ตั้งอยู่บ้านนาฝาง หมู่ที่  6  ตำบลสถาน  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  มีต้นกำเนิดมาหลายร้อยปี เกิดจากขุนน้ำปัว  ระหว่างแนวสันปันน้ำของประเทศไทยและลาว เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลาของตำบลสถาน เป็นฝายต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงประชาชนด้านเกษตรกรรมของตำบลสถาน