วัดพระธาตุจอมทอง

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วัดพระธาตุจอมทอง

  

วัดพระธาตุจอมทอง     

 

 

 

 

        

   

                           วัดพระธาตุจอมทองตั้งอยู่เนินเขาหลังหมู่บ้านดอนสถาน    ตำบลสถาน    อำเภอปัว  จังหวัดน่านเป็นพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของ  อำเภอปัว  ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันมาว่าผู้ที่สร้างพระธาตุจอมทองขึ้น  คือ ปู่ลั๊วะ   และ ย่าลั๊วะ  สองสามีภรรยาที่มาทำไร่บริเวณนี้ ได้พบพระสงฆ์รูป หนึ่งจึงเข้าไปกราบไหว้  พระสงฆ์รูปนั้นเห็นความดี จึงได้ แสดงตนเป็นพระพุทธเจ้า  ได้ถอน พระเกศา ใส่ใบตอง มอบให้สองสามีภรรยา ไปสร้างพระธาตุ เมื่อสร้างเสร็จ  จึงได้ตั้งชื่อว่า  พระธาตุจอมตอง ต่อมาเจ้าเมืองน่านได้เสด็จนมัสการ  และบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่     เรียกชื่อพระธาตุใหม่   ว่า    พระธาตุจอมทอง    จนถึงปัจจุบัน   โดยที่วัดพระธาตุจอมทองได้รับประกาศขึ้นทะเบียน จากกรมศิลปากร  ในราชกิจจานุเบกษา     เล่มที่ 65  ลงวันที่  24 ตุลาคม  พ.ศ. 2487  และปรกาศกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  97 ตอนที่ 159  ลงวันที่  14  ตุลาคม พ.ศ. 2523