วิสัยทัศน์

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำขวัญ

 

วิสัยทัศน์
 

คำขวัญ

                  

           " พระธาตุจอมทองล้ำค่า อนุรักษ์ปลาลำน้ำปัว งามทั่วแดนดอกฝ้าย ป่าไม้เขียวขจี  ห้าร้อยปีต้นยวนผื้ง "

          

วิสัยทัศน์

                เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่

            มีแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ พอเพียง

            ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นตำบลที่พัฒนาอย่างยั่งยืน........

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

               1.  ยูทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

            3.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

            4.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            5.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

            6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริหาร

 

 

 DSC01148

 

 

 

 

DSC01146

 

 

 

DSC01145