สมาชิกสภา

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมาชิกสภา

 

n2

จ.ส.อ.พิศิษฐ์  ตะนุลา    

ส.อบต.หมู่ 2     

n21

นายวุฒิชัย  อุดอ้าย

ส.อบต.หมู่  2  

n3

นายธนายุต  ชาวส้าน

ส.อบต.หมู่ 3 

m4

นายพิเชฐ  จิตอารีย์

ส.อบต.หมู่ 4 

 

n4

น.ส.วรัศยา  จิตอารี

ส.อบต.หมู่ 4

 

n5

นายพงศกร  จินดาสวัสดิ์

ส.อบต.หมู่ 5 

 

n51

นายสมศักดิ์  สุวรรณ

ส.อบต.หมู่ 5 

 

n6

นายพลอธิป  อุ่นเครือ

ส.อบต.หมู่ 6

IMG 0009.jpg3

นายชรี  จิตอารี

ส.อบต.หมู่ 6

n7

นางสุธิกานต์  สุริยะ

ส.อบต.หมู่ 7  

 

m8

นายเผชิญ  จิตอารี

ส.อบต.หมู่ 8   

 

m81

นางสุจินดา  กุลท้วม

     ส.อบต.หมู่ 8      

n9

นายวัลลภ  อินทร์ทัพ

ส.อบต.หมู่ 9

 

n91

นางนิตยา  สุทธหลวง

ส.อบต. หมู่ 9

 

n10

นายศรีนวล  พลจร

ส.อบต.หมู่ 10

 

 n111

นายจรัส  จันต๊ะวงค์

ส.อบต.หมู่ 11

 

m11 

นางบุญหลง  จิตอารี

ส.อบต.หมู่ 11

m12 

นายสุภาพ  จิตอารีย์

ส.อบต.หมู่ 12  

 

n12 

นางสุจิตรา  ไชยวงค์

ส.อบต.หมู่ 12 

  

n13

นางนันทวรรณ  บุญเทพ

ส.อบต.หมู่ 13  

 

 

 n131

นายเดช  บุญเทพ

ส.อบต.หมู่ 13