สำนักปลัด

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำนักปลัด

  

                                                          บุคลากรสำนักปลัด 

 

 

 

p11DSC01780

 นางรัตติกาล  เชียงหนุ้น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

 

 

IMG 0012person

 

นางปัณฑารี  ต๊อดแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน 

 

p76

 นายวิษณุ  บุญสิงห์

  นักพัฒนาชุมชน

p202

นางขวัญดาว  จันต๊ะวงค์

นักทรัพยากรบุคคล

p908

นางลลิดา  แก้วรากมุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

p101

นางพันธ์ยิต  สุนทร

นักจัดการงานทั่วไป

 p303

   นายสหภพ  จิตอารีย์

 นักป้องกันและบรรเทาฯ

 

 p807

น.ส.ทิพย์วรรณ  เนตรทิพย์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 p4004

      นายแผงศร  จิตอารีย์

        พนักงานขับรถ

 

 p5006

นายสายัณห์  อุ่นเครือ

คนตกแต่งสวน

 

p606

 

นางกชมน  ช่างเหล็ก

แม่บ้าน