ส่วนการคลัง

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ส่วนการคลัง

                                                 บุคลากรส่วนการคลัง

 

 

นางสาวกิ่งจันทร์  ปรารมภ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

นางพัชรินทร์  สองศรีโย

นักวิชาการพัสดุ

 

 

นางวาสนา  ปัญญาภู

 นักวิชาการการคลัง

  

นางยุพิน พันชน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  p1009

นายชินรินทร์  ปิงกัน

ผู้ช่วยการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

  

นางสาวปฐมาพร  บุญเทพ

ผู้ช่วยการเงินและบัญชี

p1110

นางสาวดาวัลย์  อุ่นเครือ

  ผู้ช่วยฯจัดเก็บรายได้