ส่วนโยธา

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ส่วนโยธา

                                           บุคลากรส่วนโยธา 

  

 

 
 
 
 
 
p1702
                                                             
                                                                นายวิทุล  ตาลสิทธิ์                                                                  
ผู้อำนวยการกองช่าง 

 


 

p18111 n 001 

นายณัฐพล  ช่างเหล็ก
  นายช่างโยธา 

 

                                                   

 

 

 

p19รปชาง n

นายอนุพงค์  บุญเทพ

ผู้ช่วยช่างโยธา