วันแม่แห่งชาติ 2559

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันแม่แห่งชาติ 2559

วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2559

 

 

 

 
 
*...แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวง ห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
แม่..เราเฝ้าโอ้ละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล
..แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอมแม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
เติบ..โตโอ้เล็กจนใหญ่นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม
..ควร คิดพินิจให้ดีค่าน้ำนมแม่นี้
จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน 
..ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน 
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย ..
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายเชิด  กะรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ  โดย วัตถุประสงค์ ดังนี้
 

 1.  เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕­­­

 2.  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  และกลุ่มพลังมวลชน   ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

 3.  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้มี 

                        พระคุณอย่างสูง  มีความสำคัญยิ่งต่อครอบครัวและสังคม

 

 

 p11DSCF1411  p11DSCF1412  
 p11DSCF1410  p11DSCF1414  

 p11DSCF1491  p11DSCF1515

 

 
 p11DSCF1419  p11DSCF1402
 p11DSCF1407  p11DSCF1429
 p11DSCF1430  p11DSCF1434

 p11DSCF1506  p11DSCF1504

p11DSCF1462  p11DSCF1463

 

 p11DSCF1409  p11DSCF1404  

 

 p11DSCF1408  p11DSCF1459  

 

 

 p11DSCF1449  p11DSCF1442