ประชุมสภาอบต.สถาน

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประชุมสภาอบต.สถาน

ประชุมสภาอบต.สถาน สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 / 2560

          วันจันทร์ ที่  20 กุมภาพันธ์  2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้

                1.  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560

                2.  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

                3.  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560

                4.  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

p2616833448 1250563261696556 264340099 o

 

 

p2016810072 1250563525029863 1344348500 o

 

p2116810425 1250563545029861 1511814600 o

 

p2216810465 1250563591696523 1337227475 o

p2316833154 1250563528363196 1713530282 o

 

p2516833439 1250563341696548 816728515 o

 

p2716833547 1250563731696509 887078383 o

p2816880080 1250563411696541 1235215725 o

p2916880590 1250563405029875 1603942399 o