ข่าวประชาสัมพันธ์

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

board12

 

           

                 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำสถาน  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม                          ภารกิตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัดกองช่าง

                 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (รายละเอียด 1 )

                 - ประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา- 2019 ( COVID-19) (แผ่นพับ 1 )

                 ( แผ่นพับ 2 )

                    -   ประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561

                -2565  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

              -  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจำปี  2563

              - ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครรักษ์ท้องถิ่นโลก ( อถล. )

                    -  คำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ( Zika virus disease )

              -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                         ( รายละเอียด )

              -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

                 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ( รายละเอียด )

              -  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

                 จำนวน  1  ตำแหน่ง ( รายละเอียด )

              -  แผนกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำปี  2562  ( ตั้งเดือนตุลาคม 2561 ถึง  กันยายน  2562 ) (รายละเอียด)

 
 
 

 

005 copy            

 

 

                 2 ค่านิยม  12  ประการ  นโยบายสร้างปรองดองสมานฉันท์

 

 

 5

 

                                                                   

 

Indonesia     MalaysiaPhilippinesSingaporeBrunei-Darussalam

    ซาลามัสเชียง               ซาลามัต ดาตัง                 กูมุสตา                   หนีห่าว                     ซาลามัต ดาตัง

(Salamat Siang)     ( Salamat Datang)        ( Kamusta)           ( Ni  Hao)             ( Salamat Datang)   

 

Laos   MyanmarThailandVietnamCambodia

       สะบายดี                      มิงกาลาบา                 สวัสดี                        ซินจ่าว                     ซัวสเด

    (Sabaidee)             (Mingalar par)       (Sawatdee)                (Xin Chao)         (Shuo Sa Dai)