ข้อบัญญัติ

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 148 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อบัญญัติ

H6

 

               à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ภาพวาดดอกไม้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

                                              -  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

                                      -  ส่วนที่  1

                                      -  ส่วนที่  2

                              ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

                                                 -  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

                                        คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

                                        -  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561