ยินดีต้อนรับสู่เว็บอบต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

board12

 

           -  แผนกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำปี  2562  ( ตั้งเดือนตุลาคม 2561 ถึง  กันยายน  2562 ) (รายละเอียด)

                   6  โรคที่มากับฤดูหนาว
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของอบต.สถาน  ประจำปี  2562

 

157 copy copy copy copy

 

 

005 copy            

 

                   -  ซกา  คำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ( Zika virus disease )

 

 

                 2 ค่านิยม  12  ประการ  นโยบายสร้างปรองดองสมานฉันท์

 

 

 5

 

                                                                   

 

Indonesia     MalaysiaPhilippinesSingaporeBrunei-Darussalam

    ซาลามัสเชียง               ซาลามัต ดาตัง                 กูมุสตา                   หนีห่าว                     ซาลามัต ดาตัง

(Salamat Siang)     ( Salamat Datang)        ( Kamusta)           ( Ni  Hao)             ( Salamat Datang)   

 

Laos   MyanmarThailandVietnamCambodia

       สะบายดี                      มิงกาลาบา                 สวัสดี                        ซินจ่าว                     ซัวสเด

    (Sabaidee)             (Mingalar par)       (Sawatdee)                (Xin Chao)         (Shuo Sa Dai)