โครงสร้างการบริหาร

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 138 ผู้มาเยือน และ 35 สมาชิก ออนไลน์

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

 

nayok

นายเชิด  กะรัตน์

นายกอบต.สถาน

 

n 1

นายวีระศักดิ์  ตันกุระ

รองนายก อบต.สถาน

 

rong2

   นางอรนุช  สุทธหลวง

  รองนายก อบต.สถาน

 

laka

  นายชยพล  จิตอารี

เลขานุการนายก อบต.